(P11) Age Jacobs Tromp 09-02-1836

Gegevens

Age Jacobs Tromp 09-02-1836

Wijlen, notaris G.S.Zijlstra verkoopt 
boedel, huizinge smederij met timmerwerf 
en twee hellingen ect. / LC

Akte