(P16) J.van Dijk 20-10-1927

Gegevens

Jetze van Dijk kwam met zijn drukkerij
van  "It Hege Hûs " 


naar de Eewal
20-10-1927
A282 Winkel met Woonhuis


De vorige bewoner was Jan Bijlsma de smid.
in het dorp bekend als Jan file

Akte

Akte