(P18) M.van Dijk 29-11-1960

Gegevens

M.van Dijk 29-11-1960

A282

Woonhuis & Erf & Grond

Akte