(P26) C.J. Hartkamp 12-10-2017

Gegevens

Erf met woning

Aangekocht  op 12 0ktober 2017

door Gé Hartkamp-de Nooij 
Cees Hartkamp


Iewâl 2 Oud & Nieuw