(P3) Age Jacobs de Jong 25-09-1805

Gegevens

Age Jacobs de Jong 25-09-1805
mr. scheepstimmerman; Ate Alles mr.schoenmaker te Woudsend
debet 200 cgl wegens verschoten geld
 RAF Wymbrits hyp 106 fo 35vo